Skólinn

Þjórsárskóli er grunnskóli fyrir 1.-7. bekk. Í upphafi skólaársins 2020-2021 eru 45 nemendur í skólanum, sem er kennt í fjórum kennsluhópum þar sem 1.-2. bekkur er saman, 3.-4. bekkur ,5. bekkur og 6. – 7. bekkur saman. Hópunum er skipt í list- og verkgreinum og ákveðnum kennslustundum á viku. 

 
Í Þjórsárskóla leggjum við áherslu á umhverfið og höfum það að yfirmarkmiði að skila landinu til komandi kynslóða í betra ástandi en við tókum við því. Þjórsárskóli er opinn skóli sem byggir á heildstæðri kennslu með útikennslu, kennslu í þjóðskóginum, nýsköpun og almennt verklegu námi. Þannig er stefnt að því að fjölbreytileiki í kennslu verði áberandi þrátt fyrir að skólinn sé heimilislegur þar sem gleði virðing og samvinna einkenna starfið. Við leggjum áherslu á að öllum líði vel, allir öðlist sterka samkennd, siðvitund og að allir fái notið sín í námi við hæfi. Við viljum hafa það að leiðarljósti að hver nemandi geti þroskað getu sína og hæfileika út frá sínum forsendum og stefnum að því að námið verði einstaklingsmiðaðra þannig að nemendur læri að setja sér markmið beri ábyrgð á námi sínu og sýni sjálfstæði í vinnubrögðum.
 
 
Skólinn er staðsettur í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, Árnesi. Skólastjóri er
Bolette Høeg Koch
 
 
Þjórsárskóli
Árnesi
804 Selfoss
Sími kennarastofa: 486-6000, sími skólastjóra: 486-6051, Gsm: 895-9660
 
 
 Úttekt var unnin á vegum Námsmatsstofnunar fyrir mennta- og menningamálaráðuneytið og Skeiða – og Gnúpverjahrepp.
{phocadownload view=file|id=138|text=Ytra mat 2013|target=s}
Tækifæri til umbóta í Þjórsárskóla{phocadownload view=file|id=141|text=Ytra mat|target=s}
{phocadownload view=file|id=191|target=s}
Innramatsskýrslur skólans eru aðgengilegar hér fyrir neðan.
{phocadownload view=file|id=15|text=2007-2008|target=s}
{phocadownload view=file|id=16|text=2009 |target=s} {phocadownload view=file|id=48|text=mars 2011|target=s}
{phocadownload view=file|id=56|text=des 2011|target=s}
{phocadownload view=file|id=87|text=Könnun 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=107|text=maí 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=151|text=maí 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=107|text=|target=s}
{phocadownload view=file|id=190|target=s}
{phocadownload view=file|id=233|target=s}
{phocadownload view=file|id=263|target=s}
{phocadownload view=file|id=303|target=s}
{phocadownload view=file|id=330|target=s}
{phocadownload view=file|id=400|target=s}